Om oss

El Sistemas Vänner i Göteborg är en ideell förening stödjer och inspirerar utvecklingen av El Sistema i Göteborg – såväl barn som föräldrar, familjer och pedagoger.

Vänföreningen likväl som El Sistema-skolorna ska göra skillnad på såväl individuell nivå som på gruppnivå och samhällsnivå. El Sistema ska ge barn möjlighet att utvecklas, tro på sig själva på ett nytt sätt genom musiken och gemenskapen i både kör och orkester. El Sistema ska ge familjer möjlighet att vara en aktiv och attraktiv del i kulturlivet och därmed verka för en inkluderande gemenskap. El Sistema ska, som i Venezuela, bidra till ett socialt hållbart samhälle, stärka demokratiutvecklingen och öka integrationen.

Vi söker medlemmar bland elever och familjer inom El Sistema i Göteborg. Vi vänder oss också till privatpersoner och företag som vill visa sitt stöd och engagemang för vår verksamhet.